Cholla Kaktus - En skjult dræber

Der fik jeg nok din opmærksomhed. Cholla kaktussen har jeg talt om tidligere. Det er ikke pludselig blevet noget der slår chinchillaer ihjel, det er stadig fremragende gnave materiale. Men i dag blev jeg gjort opmærksom på noget, jeg ikke anede, og jeg har det virkelig anstrengt med informationen.

Når man køber cholla kaktus stykker, står der praktisk talt altid, at det er fra en bæredygtige kilder, der ikke skader miljøet. Kaktussen må kun høstes når den er død og allerede tør, og er derfor en rigtig god og miljø rigtig snack til chinchillaerne.

Desværre ser det ud til at det ikke passer. Mange ser stort på lovgivningen, og fælder kaktussen før den er død, og lader den så ligge og tørre i solen. Dvs. at de dyr der lever af kaktussens blomster og frugter, får frataget en del af deres føde.
Men ud over det, indgår den tørre kaktus faktisk også i fødekæden når den er udtørret, og det at høste dem er med til at skade det naturlige miljø. Der er både dyr der spiser den tørre kaktus, men også dyr der bruger den som gemmesteder. Når kaktussen nedbrydes, bliver den omdannet til det meget sparsomme jord og de næringsstoffer, som lokale planter har behov for, for at kunne overleve. Der er desværre mere tale om rovdrift end bæredygtig høst. I de områder hvor kaktussen vokser, er jorden i forvejen meget udpint. Dette skyldes at man har ryddet store områder til fordel for minearbejde, der er sluppet kaniner ud som æder alt de kommer i nærheden af, og geder er ligeledes med til at ødelægge det naturlige miljø. Ved at tilbyde cholla kaktus til vores dyr, er vi med til at forværre tilstandene for de vilde chinchillaer. Ulovlig fældning, fjernelse af naturlige levesteder for mindre dyr, og den mindre næring der kommer tilbage til jorden, gør at det bliver vanskeligere for naturen at komme sig igen.

Et andet aspekt af problematikken, der er mere direkte rettet mod de vilde chinchillaer er, at jo længere tid de skal bruge på at søge efter føde, i og med at vi fjerne noget af deres naturlige kost, for at bruge det som gnavemateriale til vores chinchillaer, eller indretning i terrarier o.l., jo mere udsatte for fare er dyrene, og jo mindre tid har de til at hvile og til at reproducere. 

Så med mindre du kan finde cholla der ikke er hentet fra naturen, vil rådet her fra fremadrettet være, helt at undgå cholla kaktus til chinchillaerne.

Stor tak til Amy Deane fra Save the Wild Chinchillas for informationen om problematikken.

Kommentarer