Mutationerne

Nu da vi har fået styr på betegnelserne inden for genetikken, så lad os kigge på hvad der er af mutationer i Danmark.

Vildtfarve:
Standard Grey. Den mest almindelige chinchilla.

Standard Grey kan variere utroligt meget i farven. De kan været helt lysegrå, til en meget mørk blå/grå.
Ens for alle disse dyr er dog, at man ved at puste ned i pelsen, kan se tre bånd på hvert enkelt hår - det er dette vi kender som agouti. De har desuden altid helt hvid mave.

Dominante mutationer:
Beige
Wilson White
Ebony
Black Velvet/TOV

Beige er den eneste dominante mutation vi har, der kan komme til udtryk på homozygot form. Homozygote Beige dyr, er ofte meget lysere end de heterozygote dyr, dog kan en meget lys Hetero Beige og en meget mørk Homo Beige godt ligne hinanden. Den største forskel på disse to varianter er, at Homo Beige får en nærmest mælkehvid ring i øjet. Nogle spekulere i, at dette måske giver dyrene et nedsat syn.

Wilson White kan ikke eksistere på homozygot form. En homozygot Wilson White skulle udløse lethalfaktor. Wilson White er inkomplet dominant. Derfor har Wilson White dyr ofte et sølvskær i pelsen, eller deciderede grå pletter. Dette skyldes at vildtfarven trænger igennem. Der er længere og længere imellem de "ægte" Wilson Whites nu om dage. Dette er helt hvide dyr, med grå ører og grå halerod.

Modsat Beige og Wilson White, kan der argumenteres for at Ebony og Black Velvet reelt er aftegninger, og ikke farver.
Ebony giver dyrene farve på maven, underordnet hvilken farve/mutation der måtte komme til udtryk. Her ud over er Ebony akkumulativ, så jo flere generationer af Ebony der er i et dyr, jo mørkere bliver farven. Det gør det også meget vanskeligt at avle Ebony helt ud af en linje igen. Denne mutation findes derfor heller ikke på heterozygot eller homozygot form.

Black Velvet (oprindeligt Gunning Black), et standard dyr en sort farve over ryggen, grå sider og en hvid bug. Som ved Ebonyen er det underordnet hvilke andre farver/mutationer der er til stede, dette mønster vil altid komme til udtryk. Black Velvet findes kun på heterozygot form. Så vidt vides, giver den lethalfaktor på homozygot form. Selvom det ikke er noget man er hel sikker på, bør der ikke eksperimenteres med at sætte to velvet/TOV dyr sammen. Hvis en Black Velvet krydses over med en Beige, kan der komme en Brown Velvet ud af det. Alle andre mutationer hvor velvet genet indgår, kalder man for TOV. Hvis man har et Pink White dyr (en blanding af Beige og Wilson White), kaldes dyret ikke Beige White Velvet, men TOV Pink White.

Revessive mutationer
Safir
Violet - også kaldet Afro eller Afrikansk Violet
German Violet

Eftersom disse tre mutationer er recessive, kan de kun komme til udtryk på homozygot form.
Safir og Violet er de to mest normale recessive mutationer her hjemme. Hvis både Safir og violet kommer til udtryk samtidig, får man en farve ud der bliver kaldet Blue Diamond. Blue Diamont er et af de dyreste dyr at få fingre i her hjemme, men der er ved at komme en del af dem.

German Violet er mørkere end den normale Violet vi har her hjemme. Hvis man krydser en German Violet med en Violet, kan der ikke komme violette unger ud. I stedet vil man få et Standard Grey dyr, der bærer de to violette mutationer.

Pels mutationer:
Royal Persian Angora
Locken

Royal Persian Angora eller RPA er en langhårs mutation. Mutationen er desuden recessiv. Gentagende sammensætninger af homozygote RPA dyr vil føre til en meget langhåret pels. De kommer efterhånden i en del forskellige mutationer. Det er meget forskelligt hvad folk mener om RPA'en. Nogle er vilde med den, mens andre ikke er specielt begejstrede. Det kan være svært at få den dømt på udstillinger i Danmark, da de pelsdommere der bruges til kæledyrsdommere, ikke er specielt glade for mutationen, og helst ikke vil dømme den, da de anses for en fejl.

Locken er en dominant krølhårs mutation, der siges at knytte sig til Ebony genet.
Dette tror jeg personligt ikke er rigtigt.
Der har tidligere været en Curly mutation, men den er forsvundet igen. Jeg tror at denne mutation, reelt er en Curly. Som nævnt under Ebony, er det næsten umuligt at få Ebony mutationen ud af en linje igen. At påstå at denne specifikke krølhårs mutation skulle være hæftet til Ebony, virker derfor ikke særlig realistisk. Om den nogen sinde kommer ud i rene dyr, er dog ikke til at sige. Dette skyldes igen problemet med at få Ebony helt ud af linjerne.
Det skulle både kunne forekomme på heterozygot og homozygot form, men være mere udtalt på homozygot form.

Kommentarer