Sandsynligheden for recessive gener.

Fejl i oprunding:
Jeg delte artiklen her i Dansk Chinchilla Kæledyrs Forenings gruppe på Facebook

Her kom der én på banen, der forklarede hvor de 67% kommer fra.
Det er en procentsats, der fortrinsvis kommer i Angora avlen, og jeg vil på det kraftigste råde til, at denne procentsats ikke benyttes, da jeg mener det er misvisende at skrive på denne måde.

Men det det går ud på er, at man sætter 2 Angora carrier dyr sammen. Her under illustreret med Violet, men princippet er det samme.


Det man så siger er, at hvis der kommer en unge, og denne unge ikke er Angora (her over Violet), så er der 3 muligheder tilbage (Angora carrier, Alm, Angora carrier). De 3 muligheder laver vi så til 100% Dvs. at nu er der pludselig 2/3 mulighed for Angora bærer og 1/3 mulighed for Alm pelstype.

Procentsatsen kommer sig af en misforstået oprunding, da 2/3 = 66,66% ~ 66,7%
Dette er der så en eller anden der har rundet yderligere op til 67%, formentlig efter reglen at alt over 0,5 rundes op.

I teorien er udregningen sådan set god nok. Men når vi arbejder med statistisk sandsynlighed er det sådan, at jo større antal vi har at gøre med, jo tættere er vi på den statistiske sandsynlighed. Så selvom der er 50% sandsynlighed for at få en Angora carrier ud i den oprindelige udregning, kan det godt være at man kun oplever at parret får 10 unger, men det kun er 1 der bliver Angora carrier. Det er kun 10%. Fik de 100 unger, ville vi komme tættere på fordelingen der hed 25% Angora, 50% carrier og 25% normal.

Vi har f.eks. haft et par siddende, der var TOV Brown Ebony * Pink White Ebony.
Her burde 50% af ungerne have et hvidt gen. De fik 6 unger. Heraf har alle haft et hvidt gen (vi er stadig ikke 100% sikre på Elvira). Dvs. 100% af ungerne, mod de forventede 50%.
Derfor er jeg ikke glad for at man sætter en procentsats på muligheden for at et givent gen er til stede. Det kan medføre at man betaler overpriser for dyr, der slet ikke indeholder dette gen.

Så et dyr der er 66,7% for et recessivt gen, eller er mulig/possible, er ikke mere værd end et dyr uden det recessive gen, med mindre det er bevist at dyret indeholder det recessive gen.
Og som rosinen i pølseenden, vil jeg så endnu engang tillade mig at pointere, at Angora ikke bør opfattes som recessiv ;)
Der er desværre nogle rigtig dårlige Angora dyr i omløb, folk vælger at betale svimlende summer for. Hvis du vil have et Angora dyr, så køb et af en ordentlig kvalitet, med en jævn pels. Undgå dyr med varierende pelslængde. Det er et udtryk for dårlig avl, hvor pengene er vigtigere end avlen.

Nedenfor kan læses hvad jeg først havde skrevet, dog med fjernelse af en formel der ikke virkede, og ikke giver nogen mening at rette til nu :)67%
Der er dukket en sjov tendens op på nettet, hvor chinchillaer oplyses som enten bærer af et recessivt gen (carrier/c) mulig bærer af et recessivt gen (poss.) eller hvor de har 67% sandsynlighed for at have genet, på heterozygot form.
Hvor de her 67% kommer fra, er der ikke rigtig nogen der kan oplyse om, og på sigt kan det give baggrund for rigtig meget rod i stamtavlerne, samt alt for høje priser for dyr, der i realiteten har meget mindre sandsynlighed for at indeholde et givent gen.

Sandsynlighed
Lad os først se på, hvor stor sandsynligheden er for, at et gen er tilstede.
Chinchillaerne i hhv. røde og blå bokse, illustrere hvilke gener forældre dyrene indeholder.

Hvis vi sætter en Violet chinchilla sammen med en Standard Grey, vil alle ungerne bærer violet. Man kan også sige at de er 100% heterozygot for violet.Sætter vi en Violet carrier sammen med en Standard Grey, er der 50% sandsynlighed for at det violette gen gives videre. Det er dem vi plejer at kalde for poss. Violet carrier.


Det vil altså sige, at ved en mulig bærer er sandsynligheden for, at der er et violet gen til stede mindre, end de her 67% homozygot violet, vi ikke ved hvor kommer fra.

Sætter vi to Violet carrier sammen, har begge forældre 50% sandsynlighed for at give genet videre. Det vil sige at afkommet har 75% sandsynlighed for at have et violet gen - eller de er 75% heterozygot violet - såfremt de ikke er Violet.Bemærk at 25% af ungerne vil være Violet. Er en unge ikke Violet, regnes de 25% sammen med de 50% sandsynlighed for at de bærer genet, da vi er interesserede i hvor stor sandsynligheden er for, at et enkelt gen gives videre.
  
Beregning
Da der altid gives 1 ud af 2 gener videre, er der altid 50% sandsynlighed for at et gen gives videre. Er en chinchilla Violet (homozygot for violet), har begge af de 2 gener der gives videre, violet påhæftet, og der er derfor 100% sandsynlighed for at genet gives videre.
Bærer en chinchilla Violet (heterozygot for violet), er det kun det ene gen, der har violet påhæftet. Vi ved at der er der er 50% sandsynlighed for at netop dette gen gives videre, og derfor vil ungerne være poss. Violet carrier eller 50% heterozygot violet.
Er en chinchilla mulig bærer af Violet (50%  heterozygot violet), er der 50% sandsynlighed for at 1 af de 2 gener har violet påhæftet. Da der er 50% sandsynlighed for at et af generne gives videre, er der 25% sandsynlighed for, at afkommet vil bærer violet (25% heterozygot violet).

Så hver gang et dyr der bærer violet bruges i avl, er der 50% mindre sandsynlighed for, at afkommet bærer genet.Kommentarer