Skovmærke (Galium odoratum)

Billedet er ikke optimalt. Den er plukket i en skov, og lå i min taske til dagen efter, så planten er blevet noget slatten.

Kommentarer