Stamtavler - Hvorfor man ikke må ændre i dem

Jeg har for nyligt oplevet at man har forsøgt at ændre i stamtavler der er udstedt her fra, og tænker at jeg vil prøve at lave et lille skriv om hvorfor det ikke er noget man må gøre.

Vi har, inden for chinchillaer, ikke nogen egentlig database i Danmark, så vi er afhængige af den tillid der er avlerne imellem. Vi er afhængige af at stamtavlerne er retvisende, for at sikre en vis standard og undgå indavl samt uheldige sammensætninger.

På et stamtavle er der oplyst et navn på dyret, der består af opdrætternavn samt et unikt navn der er tildelt det individuelle dyr.
Opdrætternavnet fortæller hvor dyret kommer fra, så dyret kan spores tilbage til en given opdrætter, der står bag det arbejde der er lagt i dyret, sammensætning af forældre mv.
Det unikke navn er for at kunne skille dyrene fra hinanden. Opdrætter kan have en speciel måde at navngive på, der siger noget om hvilke linjer dyret er fra, eller der kan være tale om mere eller mindre tilfældige navne. Det vigtige er at navnene er unikke, således at man som opdrætter og køber, kan kende dyrene fra hinanden.
Det er ikke velset at ændre på disse navne. Hvis der ændres på opdrætternavn, tager man reelt æren for et stykke arbejde andre har udført, og man kan pludselig ikke følge linjerne mere, og her igennem tjekke for sygdomme eller andre problematikker i linjerne. Hvis der ændres i det unikke navn, er det ligeledes problematisk at finde rundt i linjerne, da man kan risikerer at et dyr er opgivet med forskellige navne, i forskellige stamtavler. Eller man kan risikerer at der optræder flere dyr, fra samme opdrætter, med samme navn.
Da der ikke er en fælles database, er der ingen unikke numre til dyrene, så det er derfor meget vigtigt, at der ikke ændres i disse navne.

Her ud over er der oplyst den farve chinchillaen har, og evt. de gener der bæres eller muligvis bæres. Hvis der ændres i dette, kan man ikke længere se hvad det er man avler på, og da visse gener ikke er ønskede i specifikke linjer, kan det potentielt ødelægge mange års avlsarbejde, hvis man får blandet disse gener ind i linjerne, da de kan være meget svære at få ud igen.

Information om afstamning, der går tilbage til bedste- eller oldeforældre, bør der ligeledes aldrig ændres i, da man skal bruge denne information til at se hvor dyr kommer fra, så man undgår indavl, og det kan bruges til at se hvad der er af gener i linjerne. Der er til tider gener der siges at springe generationer over, og pludselig dukker op, uden nogen ved hvor de kommer fra. Men går man tilbage i tavlerne, vil man ofte kunne finde ud af hvor disse gener kommer fra.
Dette er også den eneste grund til evt. at ændre i en stamtavle. Hvis man pludselig opdager et gen, der dukker op 3 generationer efter det sidst er set i en linje. Her kan man så udlede, at genet har været til stedet i de mellemliggende generationer, og stamtavlerne bør rettes til, for at give et retvisende billede af de gener der er til stede i de enkelte dyr.

Stamtavler er et værktøj til os alle sammen, og vi er afhængige af at vi kan stole på hinanden, hvad angår vores stamtavler. Derfor er det vigtigt at der kun forefindes et eksemplar af hver stamtavle, og at stamtavlerne ikke ændres, med mindre der er en god grund til at opdatere en given tavle.
Det er vigtigt at vi respektere hinanden, og snakker sammen hvis der findes fejl i tavlerne.

Kommentarer