Skræppe (Rumex)

Så vist jeg kan læse mig til, kan alle Rumex gives.
De skræpper vi har er butbladet skræppe Rumex obtusifolius.
Den bliver en 50-100 cm høj, hvis den får lov at vokse frit. Den kan gives frisk og tørret.

Kommentarer